Informace o nás

Adresa: Hrázní 1, 635 00 Brno

Telefon: 950 632 111

 

Velitel stanice: npor. Ing. Alexandr Ficek

Telefon:950 632 122

 

Historie stanice a založení

Stanice na Brněnské přehradě byla otevřena roku 1958 jako první pobočná stanice v Brně. Zpočátku byla pouze sezónní. Na začátku 70.-tých let se začala v akci „Z“ stavět nová stanice společná i pro Veřejnou bezpečnost. Celoroční provoz byl zahájen roku 1977.

V současné době je budova stanice společná pro jednotku HZS a PČR (Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku).

Hasební obvod stanice

Městská část Bystrc

Městská část Žebětín

Městská část Komín

Městská část Kníničky

Obec Jinačovice

Obec Rozdrojovice

V hasebním obvodu jsou jak nízkopodlažní budovy, tak i výškové budovy, především v MČ Brno-Bystrc. Na 21 objektů je zpracována Dokumentace zdolávání požáru (DZP). Nachází se zde několik budov, ve kterých jsou ubytovány osoby se sníženou schopností pohybu (domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, dětská centra). Dále nesmíme opomenout spoustu obchodních domů, kde dochází k velké koncentraci lidí.

Brněnská přehrada je již po několik let významným dějištěm oslav Brno – město uprostřed Evropy, jejichž součástí je i mezinárodní soutěžní přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis. Soutěžní ohňostroje jsou odpalovány přímo z pontonu z vodní plochy. Návštěvnost této akce se počítá na statisíce.

V katastrálním území MČ Žebětín se nachází převážná část Automotodromu Brno (Masarykův okruh), kde se každoročně konají mj. i závody se světovou účastí Grand Prix. Pravidelná návštěvnost překračuje 200 000 osob.

V MČ Komín se nachází dráhový systém letiště Brno-Medlánky. Toto letiště bylo otevřeno před více než 90-ti lety a v současné době je určeno zejména pro létání kluzáků a motorových kluzáků.

V zásahovém obvodě stanice, v malebném zákoutí Brněnské přehrady, se nachází státní hrad Veveří. Turisty velmi žádaný zejména v letních měsících, kdy návštěvníci využívají k dopravě na hrad pravidelné linky lodní dopravy po přehradě.

Kolem Brněnské přehrady se rozprostírá rozsáhlá rekreační oblast, která každým rokem přiláká velké množství turistů.

V zásahovém obvodě stanice se nachází též Zoologická zahrada města Brna, kde roční návštěvnost dosahuje téměř 300 000 návštěvníků.

 Specializace stanice

Stanice se specializuje na zásahy na zvířata a vzhledem ke své poloze také na práci na vodě a ledu.

__________________________________________________________________________________________________________

1 vyhláška 247/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

2 hasební obvod JPO (jednotky požární ochrany) představuje území měst a obcí, které odpovídá nejkratší dojezdové době JPO podle plošného pokrytí území JmK JPO.

3 zákon 328/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Všechna práva vyhrazena. © 2008 Jaroslav Mikoška